Tokkyuu - 127 g

T41 Tenjyou

Asano Stamped Tokkyuu grade Tenjyou Nagura - 127 g

T-41


© Keith V Johnson 2014 - 2018